Voda je neophodna za život, prirodu i naše poslovanje. Ona je osnovni sastojak u većini naših pića, centralni deo našeg proizvodnog procesa i neophdna za uzgajanje poljoprivrednih sastojaka na koje se oslanjamo.

Zato se danas, na Svetski dan voda, fokusiramo na važnost slatke vode i ono što radimo kao kompanija kako bismo zaštitili ovaj dragoceni prirodni resurs.

U Coca-Cola kompaniji naši ciljevi upravljanja vodom su usmereni na smanjenje vode koju koristimo za proizvodnju naših pića, recikliranje otpadnih voda u punionicama i punjenje svake kapi vode koju koristimo u našim gotovim napitcima.


Iz godine u godinu smanjili smo vodu koju koristimo za proizvodnju napitaka zajedno sa našim partnerima za punjenje. U Centralnoj i Istočnoj Evropi sada koristimo 33% manje vode nego 2004. godine.

U 2015. smo već postigli svoj globalni cilj 2020. da vratimo svaku kap vode koju koristimo zajednicama i prirodi. U 2017. godini smo premašili naš globalno planirani cilja, vraćajući 150%. Procenjuje se da je globalno 248 milijardi litara godišnje.

Naš region Centralne i Istočne Evrope je glavni doprinos ovom postignuću. U 2017. godini dopunili smo 340% vode koju smo koristili u našim gotovim pićima. To je dovoljno da napuni Empire State Building 35 puta ili 14.000 olimpijskih bazena.

To smo uradili kroz 25 projekata u 12 zemalja u našem regionu, sa svim našim projektima koji su dobili finansijsku podršku od Fondacije Coca-Cola. Imamo dva glavna vodeća programa koji se sprovode sa dugogodišnjim partnerima.

Živi Dunav je naše sedmogodišnje partnerstvo sa WWF-om za obnovu vitalnih plavnih i vlažnih područja duž Dunava u Austriji, Mađarskoj, Bugarskoj, Rumuniji, Srbiji i Hrvatskoj. Ovaj međunarodni rečni sliv je neophodan za dobrobit lokalnih zajednica, pružajući zaštitu od poplava i rekreaciju.

U regijama sa nedostatkom vode u Grčkoj, Kipru, Malti i Siciliji u Italiji, podržavamo sakupljanje kišnice, projekte reciklaže sive vode i efikasnosti vode, i podižemo svest o uštedi vode putem našeg programa za konvencionalne vodne resurse, u partnerstvu sa Globalnim partnerstvom za vode. Prošle godine smo proslavili desetu godišnjicu ovog važnog partnerstva.

„Veoma smo ponosni na ono što smo postigli u Centralnoj i Istočnoj Evropi kako bismo smanjili globalni otisak vode“, kaže Sofija Kilifi, menadžer za održivost i upravljanje zajednicom za Evropu.

„Sa mnogim oblastima pod stresom u našem regionu, suočavamo se sa posebnim izazovima, ali smo uspeli da pronađemo maštovita i kolaborativna rešenja. U narednim godinama želimo da nastavimo sa našim projektima i da ostanemo posvećeni povratku ljudima i planeti. ”