Cilj:

Da se do 2020. godine prirodi i zajednicama vrati količina vode koja je ekvivalentna onoj količini koju koristimo za naša pića.

Rezultati:

Cilj je ostvaren. Naša procena je da smo 2016. balansirali 133% (221 milijarda litara) vode korišćene u okviru prodaje na globalnom nivou.


Coca-Cola sistem (kompanija i naše partnerske punionice) nastavio je da ostvaruje jedan od svojih najvažnijih ciljeva: vraćanje 100% vode koju koristi u okviru prodaje na globalnom nivou – što uključuje Coca-Cola proizvode i točena pića – zajednicama i prirodi do 2020. godine. Taj cilj smo ostvarili pet godina ranije, još 2015.

Projekti koji su sprovedeni do kraja 2016. godine obezbedili su 221 milijardu litara obnovljene vode po godini kroz projekte usmerene na vodotokove i zajednice širom sveta, što je procena urađena u saradnji sa brojnim renomiranim partnerskim organizacijama uz primenu naučnih i tehničkih metoda i stručne provere.

Ostatak vode koju koristimo u svojim pogonima i proizvodnom procesu je vraćen u zajednice putem prerade otpadnih voda.

Naši raznoliki, lokalno usmereni projekti su rezultat detaljne procene osetljivosti izvorske vode koje se sprovode za svaku od naših punionica. Planovi zaštite izvorske vode imaju za cilj da se pronađu rešenja za uočene slabe tačke u datoj zajednici. Veliki broj projekata koje podržavamo su ostvareni u saradnji sa lokalnim zajednicama i vladama, kao i drugim eminentnim partnerima. Uvek težimo ovakvim sinergijama u okviru svojih programa za zaštitu izvorske vode i obnavljanje, jer to nam omogućava da uočimo prilike i sprovodimo projekte koji podstiču održivost lokalnih vodotokova i zajednica dok istovremeno na minimum smanjujemo rizike za svoje poslovanje.

Projekti obnove koje podržavamo fokusiraju se na sledeće:

  • Pomoć pri obezbeđivanju pristupa ispravnoj vodi i boljih sanitarnih objekata (u šta spadaju objekti za sakupljanje i skladištenje vode, septički sistemi kao i sistemi za pročišćavanje)
  • Zaštita vodotokova (u šta spada očuvanje i obnavljanje kvaliteta ili količine vode)
  • Obezbeđivanje vode za korišćenje u proizvodnji (u šta spadaju projekti kao što su sakupljanje kišnice i vode za navodnjavanje)

Udeo obnovljenih količina u navedenim projektnim kategorijama je 6% za pristup ispravnoj vodi, 79% za zaštitu vodotokova; i 15% za vodu za korišćenje u proizvodnji. Procenjuje se da su samo inicijative kojima se pomaže zajednicama da dobiju stalan  pristup ispravnoj vodi donele korist za skoro tri miliona ljudi do kraja 2016. godine, kroz poboljšanje kvaliteta života, kvaliteta vode i biodiverziteta.

Naši projekti se sprovode uz pomoć stručne podrške brojnih ključnih partnera kao što su: World Wildlife Fund (WWF)USAIDThe Nature ConservancyWater For PeopleWater and Sanitation for the Urban Poor (WSUP)Global Water ChallengeUN-HABITAT, i United Nations Development Programme (UNDP).

Nastavljamo da obnavljamo

Ostvarenje našeg cilja pre roka ne znači da je naš posao završen. Planiramo da nastavimo da obnavljamo vodu koju budemo koristili – a to predstavlja kompleksan izazov koji će uvek biti pred nama.

Radićemo na tome da održimo svoje projekte u zajednicama kako bismo osigurali da ljudi i priroda i naša kompanija i dalje imaju koristi od njih. Takođe, u obzir uzimamo i mogućnost da ćemo pokrenuti brojne nove projekte kako bismo održavali stepen obnavljanja vode u korak sa širenjem poslovanja.

Zato i dalje ulažemo u projekte u zajednicama i podržavamo ih u zemljama i na teritorijama gde se pokaže potreba za tim, svuda gde imamo resurse i prilike za partnerstva koja će ostvariti dugoročan pozitivan uticaj. Iako smo ostvarili svoj cilj, i dalje nemamo projekte u svakoj zemlji u kojoj poslujemo. Kako se uslovi budu menjali, možda ćemo započinjati projekte za obnavljanje vode na novim područjima i time širiti svoje aktivnosti na ovom polju.

Kvantifikovanje obnavljanja: metodologija koja evoluira

The Nature Conservancy, LimnoTech i Global Environment and Technology Foundation pomogli su nam da razvijemo metodologije kojima izračunavamo količine obnovljene vode uz primenu pristupa koji se zasniva na opšte prihvaćenim alatima i metodologijama. Zajednički pripremljen članak koji objašnjava ovaj kontekst i primenu, proveren od strane stručne javnosti, dostupan je ovde. Za više informacija o tome kako merimo obnavljanje vode, pročitajte naš izveštaj Kvantifikovanje koristi obnavljanja vode u okviru partnerskih projektata za zajednice.

Projekti obnavljanja se sprovode tamo gde je potreba najveća i gde imamo resurse i prilike za partnerstva koja mogu da ostvare dugoročan uticaj. Ta mesta nisu uvek izvori pijaće vode – mada u velikom broju slučajeva jesu. Ovi projekti se planiraju i sprovode u partnerstvu sa državama, građanskim organizacijama i privatnim sektorom.

Pri merenjima uzimamo u obzir samo delove projekata koje direktno finansira ili realizuje Coca-Cola sistem. Merenja obnovljene vode će se razvijati tokom vremena u skladu sa sve većim iskustvom i uvidima u rezultate naših projekata, kao i sa rastućim brojem kompanija koje budu prihvatale slične programe.

Vodeni otisak gajenih poljoprivrednih sastojaka koje Coca-Cola sistem nabavlja nije obuhvaćen našim ciljem za obnovu vode. No, prakse održivog korišćenja vode su deo Coca-Cola principa za održivu poljoprivredu i obavezne su za naše dobavljače.