Kompanija Coca-Cola je danas otišla još jedan korak napred u naporima koje ulaže u pravcu ljudskih prava objavljivanjem svog prvog samostalnog Izveštaja o ljudskim pravima. Izveštaj je usaglašen sa Okvirom za izveštavanje i osnovnim principima Ujedinjenih nacija (UN) i otkriva na koji način je kompanija identifikovala rizike u vezi sa ključnim ljudskim pravima i kako je postupila tim povodom. Dokument takođe iznosi glavna dostignuća ostvarena unutar izveštajnog perioda.

Izveštaj o ljudskim pravima 2016-2017, koji upotpunjuje Izveštaj o održivosti 2016-2017, sveobuhvatno preispituje rizike koji prevazilaze globalni lanac snabdevanja kompanije Coca-Cola. Kako je reč o globalnoj kompaniji koja posluje u više od 200 zemalja i teritorija, Coca-Cola pridaje važnost razumevanju i transparentnosti u pogledu svog jedinstvenog uticaja na ljude i zajednice. To je neodvojiv deo društvene prihvaćenosti poslovanja kompanije i od suštinskog značaja za njen poslovni uspeh.

Imali smo priliku da sa globalnim direktorom za prava na radnom mestu Brentom Viltonom obavimo razgovor koji nam je omogućio da razumemo pozadinu i značaj ovog izveštaja.

Zašto kompanija Coca-Cola objavljuje Izveštaj o ljudskim pravima?

Poštovanje ljudskih prava je jedan od temelja održivosti Coca-Cola kompanije i zajednica u kojima poslujemo. Naš pristup ljudskim pravima je sazreo tokom decenija, ali i očekivanja naših stejkholdera. Poštovanje ljudskih prava je put koji podrazumeva posvećenost i vođstvo. Objavljivanje našeg prvog samostalnog Izveštaja o ljudskim pravima predstavlja važan korak napred na tom putu. Mi stalno radimo na preispitivanju uticaja Coca-Cola sistema na ljudska prava, i to na transparentan i svrsishodan način. Ovaj izveštaj za nas predstavlja važan korak napred u okviru toga.

Da li je važno da kompanije usaglase izveštavanje o ljudskim pravima sa Okvirom za izveštavanje i osnovnim principima Ujedinjenih nacija?

Za kompaniju Coca-Cola, to jeste važno. Kompanija Coca-Cola javno je podržala Osnovne principe poslovanja i ljudskih prava Ujedinjenih nacija od njihovog začetka 2011. godine. Osnovni principi UN predstavljaju temelj naših politika i programa u vezi sa ljudskim pravima. Okvir za izveštavanje i osnovni principi UN, usvojeni 2015. godine, predstavljaju prve sveobuhvatne smernice za kompanijsko izveštavanje o temama koje se tiču ljudskih prava. Mi se trudimo da pružamo informacije koje su interesantne stejkholderima i pojedincima, a ovaj okvir obezbeđuje koristan način saopštavanja informacija o našem uticaju u oblasti ljudskih prava i povećava našu sposobnost da to radimo na transparentan i sveobuhvatan način.

Pravi potezi za ljudska prava... i izveštaji na temu istih

Kako se ovaj Izveštaj o ljudskim pravima razlikuje od Izveštaja o održivosti?

Već́ dugo smo izveštavali o novostima i razvoju situacije u oblasti ljudskih prava putem kompanijskog sajta i izveštaja o održivosti. Ipak, Izveštaj o ljudskim pravima pruža sveobuhvatniju sliku o našem angažovanju u oblasti ljudskih prava i našem uticaju na ljude i zajednice. Takođe, po prvi put javno navodimo i razmatramo 13 pitanja ključnih ljudskih prava koje smo identifikovali, a koja uključuju rizike koji se tiču bezbednosti i zdravlja svih radnika; ravnopravnosti; dečijeg rada; prisilnog rada; prava na zemljište; pravo na privatnost; i još mnogo toga.

Kako je kompanija Coca-Cola identifikovala 13 pitanja ključnih ljudskih prava?

Putem opsežnog procesa internih i eksternih konsultacija identifikovali smo i utvrdili 13 pitanja ključnih ljudskih prava koja su povezana sa aktivnostima i poslovnim odnosima kompanije. U internim konsultacijama učestvovali su naši rukovodioci, vodeće partnerske punionice i dobavljači iz svih delova sveta. Eksterne konsultacije uključivale su 63 predstavnika 57 organizacija čiji se rad tiče pitanja iz oblasti ljudskih prava u vezi sa našim globalnim vrednosnim lancem. Angažovani su i stejkholderi i drugi stručnjaci iz Brazila, Kine, Evrope, Indije, Japana, Hongkonga, Južne Afrike, Velike Britanije i Sjedinjenih Država.

Iako ova pitanja nisu nova za nas, proces konsultacija potvrdio je da je naše fokusiranje na ljudska prava u velikoj meri adekvatno i osposobio nas je da se aktiviramo u više strateškom smeru pri bavljenju ovim pitanjima.

Pored prikupljanja reakcija i sugestija stejkholdera i stručnjaka u vezi sa internom procenom rizika po za nas ključna ljudska prava, iskoristili smo ovu interakciju sa stejkholderima kako bismo dobili povratne informacije o revizijama svoje Politike ljudskih prava, koja će biti ažurirana i objavljena za širu javnost na Dan ljudskih prava, 10. decembra 2017.

Kakve mere preduzima kompanija Coca-Cola povodom pitanja ključnih ljudskih prava?

Za nas je važno da posedujemo jasno razumevanje toga kakve rezultate mi kao kompanija – ali i punionice i dobavljači – ostvarujemo u vezi sa identifikovanim rizicima po ključna ljudska prava. Ovo razumevanje je stečeno putem više od 2500 revizija, koje se obavljaju svake godine i koje nam ukazuju na stepen usaglašenosti u pogledu ljudskih prava koja se tiču radnog okruženja, kao i – podjednako važno – putem pouzdanog upravljanja rizikom i procesa pažnje dobrog privrednika koji nam omogućava da bolje postupano povodom pitanja ključnih ljudskih prava.

Koje su to nove oblasti kojima će kompanija Coca-Cola morati da posveti pažnju?

U ovom prvom izveštaju identifikovali smo pristup pravnom leku za radnike u našem lancu snabdevanja, zaštitu zastupnika ljudskih prava, preciznost prikupljanja podataka i integraciju Osnovnih principa UN u sve pore našeg lanca snabdevanja kao oblasti koje zahtevaju veću pažnju.

Tokom naredne godine i dalje preispitaćemo aktivnosti i angažovati se u pravcu pozitivnog uticanja na ova pitanja i izveštavati o napretku.

S obzirom na složenost i dinamiku oblasti koja jesu ljudska prava, uvek će biti potrebno još rada.

Zašto kompanija Coca-Cola ažurira svoju Politiku ljudskih prava?

Pitanja ljudskih prava postaju sve istaknutija zbog sve više zakonskih propisa, merila i sve većeg interesovanja stejkholdera. Pitanja ljudskih prava i angažman se razvijaju, a mi moramo da pratimo taj razvoj. Društvena prihvaćenost poslovanja naše kompanije zavisi od naše sposobnosti i efikasnosti prilikom identifikacije, sprečavanja i ublažavanja negativnih uticaja na ljudska prava. Nastavićemo da stalno pratimo i ažuriramo svoju politiku po potrebi.

Kada predstavimo svoju ažuriranu Politiku ljudskih prava u decembru, uložićemo značajan napor usmeren na njeno širenje unutar kompanije i sistema Coca-Cola, uključujući i putem prevoda na relevantne jezike, video-snimaka i poruka rukovodilaca. Ova politika odražava naše vrednosti kao kompanije i ovu temu shvatamo ozbiljno – to smo jednostavno mi. Ostajemo posvećeni izgradnji programa ljudskih prava koji uključuje odgovornost i transparentnost i koji podstiče osiguravanje pozitivnih uticaja za zaposlene, kupce, potrošače i zajednice u kojima poslujemo, i time doprinosi rastu našeg poslovanja.