Nakon svih položenih testova i ispita, odmah nakon završenog formalnog obrazovanja, pred mladima je onaj najznačajniji ispit koji se zove – pronalazak posla. Stečeno znanje staje u diplomu, ambiciju i entuzijazam koje na najbolji mogući način treba predstaviti budućem poslodavcu. Nažalost, tu nijedna knjiga ne može pomoći, ali zato saveti onih koji su to uspešno uradili itekako mogu.  

Upravo ove savete, ali i mnoga dodatna znanja mladi dobijaju kroz nacionalni program koji je Coca-Cola HBC Srbija pokrenula u maju 2017. godine i nastavila da ga sprovodi tokom ove, kako bi im olakšala dolazak do posla.

Coca-Cola podrška mladima je program edukacije koji je za više od 2.000 mladih nezaposlenih ljudi uzrasta od 18 do 30 godina u gradovima širom Srbije omogućio da unaprede svoje lične i poslovne veštine, kako bi svoje „želim“ lakše pretvorili u svoje „radim“. Ovaj program deo je platforme Coca-Cola mladima.

Kako to izgleda u praksi i koja se iskustva ponesu sa radionica, posvedočili su nam mladi koji su kroz iste prošli.

„Najznačajnije za mene je definitivno bilo to što sam naučila kako i na šta da se fokusiram kada je posao kojim želim da se bavim u pitanju. Ranije sam smatrala da je odlično imati u CV-ju mnogo različitih poslova i da je kod poslodavaca to pozitivna stavka međutim, stiče se utisak osobe koja ne zna šta želi, što sam ja donekle i bila. Na radionici sam naučila da odvojim bitno od nebitnog i da na taj način dođem do odgovora na pitanje – čime ja zapravo želim da se bavim?“  istakla je Nevena Mišić koja je bila prošlogodišnja polaznica programa edukacije Coca-Cola podrška mladima i koja je ubrzo našla zaposlenje.

Tri meseca nakon edukacije Coca-Cola podrška mladima čak 147 osoba se zaposlilo. Među njima je i Momčilo Krstić, koji trenutno radi na poziciji sales executive.

„Sadržaj programa zapravo uobličava ono znanje koje smo diplomom stekli i pomaže da ga upotrebimo predstavljajući se željenoj kompaniji. Radionice pomažu da naučimo da se u komunikaciji sa HR menadžerima izrazimo na pravi način, istaknemo svoje veštine i apostrofiramo upravo one osobine koje su za kompaniju važne te nas tako kvalifikuju da uđemo u krug najpoželjnijeg kandidata.“ naglasio je Momčilo koji je već na početku svoje karijere.