Coca-Cola posluje u više od 200 zemalja, što nas čini jednom od najvećih i najuspešnijih kompanija na svetu. Ipak, s takvim uspehom dolazi i veliki uticaj na ekonomiju, što znači i veliku odgovornost. Zbog lokalnog karaktera našeg poslovanja, u jedinstvenoj smo poziciji da doprinesemo ekonomskom razvoju čak  i u najudaljenijim  zajednicama širom sveta.

Ukupan indirektan uticaj Coca-Cola sistema u ekonomskom smislu znatno je veći od onog ilustrovanog podacima u našem izveštaju o održivosti za 2008/2009. godinu. Coca-Cola sistem  ima više od 900 fabrika širom sveta. Sastojci i sirovine koje koristimo su većim delom lokalnog porekla, a naših skoro sto hiljada zaposlenih dolaze iz nekoliko hiljada različitih zajednica i mnogobrojnih kultura. Ali Coca-Cola sistem je više od fabrika i menadžmenta - naše partnerske punionice zapošljavaju nekoliko stotina hiljada ljudi širom sveta i posvećene su razvoju programa za investiranje u zajednicu.

Jedna od najvažnijih aktivnosti naše kompanije na globalnom nivou je podsticanje otvaranje radnih mesta. U skladu sa našim vrednostima, težimo ekonomskom uspehu svake zajednice tako što zapošljavamo lokalne stanovnike, redovno plaćamo porez, uredno i bez izuzetka plaćamo dobavljačima za robu, usluge i kapitalnu opremu i podržavamo programe investiranja u lokalne zajednice. Nezavisna istraživanja o ekonomskom uticaju našeg poslovanja sprovedena u Aziji, Africi i istočnoj Evropi tokom proteklih godina pokazuju da svako radno mesto u Coca-Cola sistemu u proseku podržava 10 novih radnih mesta u lokalnim zajednicama.

Jedan od najboljih dokaza za to jeste istraživanje koje je sproveo Oxfam America o uticaju na smanjenje siromaštva u Coca-Cola/SABMiller lancu vrednosti u El Salvadoru i Zambiji pod nazivom Exploring the Links between International Business and Poverty Reduction. Preuzmite izveštaj (PDF).

Coca-Cola ima oko 20 miliona klijenata širom sveta. Među njima su maloprodajni objekti, prodavnice mešovite robe, bioskopi, kiosci i prodavci koji prodaju naša pića. Mnogima je fascinantna činjenica da upravo mali, nezavisni maloprodajni objekti čine stub našeg poslovanja – a to nije slučajno, već je posledica naše strategije. Naš sistem pomaže manjim kompanijama da razviju svoje poslovanje i postanu naši partneri. Ovde možete saznati više o tome.

Manjim kompanijama pomažemo da pokrenu svoj posao tako što im pružamo podršku u vidu obuke i opreme, a onda sarađujemo sa njima u ulozi partnera i snabdevača. Naša podrška ekonomskom razvoju lokalnih zajednica je globalna - od programa koje sprovodimo u Vijetnamu, zahvaljujući kome je do danas otvoreno više od 4.000 maloprodajnih objekata, preko naših distributivnih centara u istočnoj Africi, do našeg programa za ekonomski razvoj u Haitiju.