Na ovoj stranici možete pristupiti našem izveštaju o održivom poslovanju i dokumentima sličnog sadržaja.

Ako želite da preuzmete ceo izveštaj o održivosti, kliknite ovde.
Ako želite da preuzmete pojedinačna poglavlja i infografike, pogledajte linkove u nastavku.

Upravljanje vodnim resursima  | Ekonomsko osnaživanje žena | Zdravlje i zdrave životne navike  | Ljudska prava na radnom mestu  | Održiva ambalaža | Zaštita klime  | Održiva poljoprivreda  | Doprinos zajednicama

Izveštaj o održivosti za 2015.

Upravljanje vodnim resursima

U 2015. godini postigli smo svoj cilj da nadoknadimo najmanje 100% vode koju koristimo u gotovim napicima. U skladu sa globalnim projektima Coca-Cola sistema za povraćaj vode iz 2015. godine, sistem uspeva da nadoknadi procenjenih 115% vode koja se koristi u gotovim napicima na osnovu obima prodaje iz 2015. godine.

Izveštaj o održivosti za 2015.

Ekonomsko osnaživanje žena

Kompanija Coca-Cola je u 2015. godini postigla značajan napredak u nastojanjima da pospeši ekonomsko osnaživanje žena širom sveta: od kraja godine, naša inicijativa 5by20TM podržala je više od 1,2 miliona žena preduzetnika u našem globalnom lancu vrednosti. Oko 372.000 žena učestvovalo je u 5by20 u 2015. godini, čime je povećan ukupan broj učesnika za 43% u odnosu na prethodnu godinu.

Izveštaj o održivosti za 2015.

Zdravlje i zdrave životne navike

U 2013. godini obavezali smo se da ulažemo u programe fizičke aktivnosti širom sveta, a nastavljamo da podržavamo i naučna istraživanja o uticaju fizičke aktivnosti na ljudsko zdravlje. Bili smo uvereni da je to najbolji način da podržimo borbu protiv gojaznosti.

Međutim, prošle godine smo shvatili da nismo dostigli svoj cilj. Iako smo imali dobru nameru, naša usmerenost na naučna istraživanja i fizičku aktivnost uzrokovala je konfuziju koja je na kraju dovela do nepoverenja i legitimnih kritika. Iako smo se već uputili ka cilju, pažljivo osluškujemo druge i sprovodimo niz ubrzanih akcija kako bismo rešili pomenute probleme.

Izveštaj o održivosti za 2015.

Ljudska prava na radnom mestu

Obaveza kompanije Coca-Cola da poštuje ljudska prava obuhvata sve aspekte našeg poslovnog ponašanja i odnosa u našem lancu vrednosti. Da bismo ispunili tu obavezu, u 2015. godini nastavili smo da proučavamo rizike u sistemu snabdevanja koji se odnose na ljudska prava na radnom mestu, proširili smo saradnju sa partnerima i ključnim zainteresovanim stranama i razvili nove alate za informisanje drugih o našim politikama.

Izveštaj o održivosti za 2015.

Održiva ambalaža

Ambalaža je od suštinskog značaja za zaštitu i bezbednost naših proizvoda. Usmerili smo napore na održivu ambalažu i procenjujemo mogućnosti za smanjenje količine otpada i emisije gasova pošto je ambalaža drugi po veličini faktor koji utiče na karbonski otisak Coca-Cola sistema. U 2015. godini, nastavili smo sa aktivnostima u pogledu održive ambalaže na više različitih načina, među kojima su i novi dizajn ambalaže, podrška programima reciklaže i infrastrukture i razvoj poželjnih proizvoda upotrebom recikliranih materijala na kreativan način.

Izveštaj o održivosti za 2015.

Zaštita klime

Nastavljamo sa aktivnostima za uvođenje promena u našim operacijama i u celom lancu vrednosti Coca-Cola sistema u cilju smanjenja uticaja na klimu. U skladu sa tim odlučili smo da usmerimo nekoliko inicijativa u oblasti održivosti ka jednom cilju – smanjenju karbonskog otiska gotovih napitaka za 25 procenata do 2020. godine. Napredak ka smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte u svim našim proizvodnim procesima, za sve formate ambalaže, dostavni vozni park, rashladnu opremu i izvore sastojaka, sada se meri prema cilju koji se odnosi na gotove napitke.

Izveštaj o održivosti za 2015.

Održiva poljoprivreda

Prioritetni poljoprivredni sastojci za kompaniju Coca-Cola su trščani i repin šećer, visoko fruktozni kukuruzni sirup, stevija, čaj, kafa, pomorandža, limun, grožđe, jabuka, mango, celulozna i papirna vlakna za ambalažu, palmino ulje i soja. Preko naših partnerskih punionica i dobavljača, kao i putem saradnje sa poljoprivrednicima, zajednicama i drugim ključnim partnerima, podstičemo razvoj zdravog i održivog poljoprivrednog sistema snabdevanja.

Izveštaj o održivosti za 2015.

Doprinos zajednicama

Jedan procenat godišnjeg operativnog prihoda kompanije Coca-Cola ulaže se u zajednicu putem donacija Coca-Cola Fondacije i kompanije. Od svog osnivanja 1984. godine, Fondacija je dodelila više od 830 miliona dolara kao podršku održivim inicijativama u zajednicama širom sveta.