Kada su u pitanju naše obaveze, fokusirani smo na oblasti gde možemo najviše da doprinesemo: upravljanje vodnim resursima, održiva ambalaža, upravljanje energetskim resursima i zaštita klime.

Naši programi za zaštitu voda u zajednicama treba da održe ispravnost i kvalitet vodnih tokova, a programi održivosti da omoguće umerenu potrošnju vode koja se koristi u celom procesu proizvodnje. Saznajte više o velikom broju naših inicijativa od lokalnog značaja i preuzmite naše izveštaje o partnerstvima sa zajednicama za očuvanje voda.

Naša obaveza da budemo odgovorni članovi društva podrazumeva i očuvanje prirodnih resursa i zaštitu zemljišta, vode i klime koji su potrebni za održavanje života na zemlji. Pročitajte više o mogućnostima koje postoje u našem globalnom sistemu snabdevanja za razvoj i podršku održivim praksama koje donose korist dobavljačima, klijentima i potrošačima.