Kompanija Coca-Cola ima dugoročnu obavezu da izveštava o napretku u oblasti održivog poslovanja. Na godišnjem nivou objavljujemo izveštaje o održivosti koji se odnose kako na našu kompaniju tako i na globalne operacije Coca-Cola sistema. Na linkovima u nastavku nalaze se izveštaji o održivom poslovanju koji pružaju informacije o programima i napretku koji smo ostvarili u odnosu na naše Ciljeve održivosti do 2020.
 

Izveštaji o održivom poslovanju