Crveni krst Srbije bliži se 150. milionu napravljenih obroka od kada je pre 20 godna započeta nabavka kuhinjske opreme za celokupni kompleksni savremeni sistem Programa narodnih kuhinja. Tih pola litre kuvanog obroka i pola vekne hleba za mnoge ljude iz našeg okruženja su i jedini obrok u toku dana koji će pojesti.

Konkretno, govorimo o 35.000 obroka, koliko se na dnevnom nivou pripremi u 76 narodnih kuhinja širom Srbije. Višegodišnje iscrpno i svakodnevno korišćenje dovelo je poslednjih godina do čestih kvarova kuhinjske opreme, koji su iziskivali neplanirane troškove.

„Kako su budžeti za realizaciju ograničeni, neretko su sredstva koja bi se utrošila za dodatne namirnice koje bi poboljšale kvalitet obroka morala biti usmerena na servisiranje i popravke dotrajale opreme. Troškovi realizacije su praktično fiksni (npr. trošak struje, ako se uključuje jedan isti kazan sa određenom potrošnjom, biće isti ako u njemu kuvamo 150 ili 300 obroka, slično je i za druge troškove), s toga se u nedostatku sredstava najčešće prelomi na nabavci dodatnih namirnica. A složićemo se svi da „klot“ pasulj i pasulj sa suvim kostima ili suvim mesom nije isti“, ističe Jelena Radojičić, stručni saradnik za socijalnu delatnost Crvenog krsta Srbije.  

Da bi najhumanija podrška bila kontinuirana i unapređena, jer pravo na hranu je osnovno ljudsko pravo, u pomoć je pritekao i Coca-Cola sistem u Srbiji. Povodom obeležavanja pola veka poslovanja u našoj zemlji, Coca-Cola je donirala finansijska sredstva za obezbeđivanje vredne kuhinjske opreme kojom će biti olakšana pripreme obroka, što bi trebalo da utiče i na kvalitet.

Konkretno, donacijom je obuhvaćeno 11 od 76 sredina u kojima se realizuje Program narodnih kuhinja Crvenog krsta, kao i jedna centralna kuhinja u sedištu za potrebe promptnog reagovanja u slučajevima vanrednih situacija.

„U ovih 11 sredina svakodnevno se hrani 7. 650 korisnika, ali procenjujemo da je taj broj objektivno i veći. Kako je broj obroka i budžet ograničen, te nije dovoljan za pokrivanje potreba za sve ugrožene, Crveni krst pri formiranju spiskova ne opredeljuje obrok za svakog člana porodice, već se npr. četvoročlanoj opredeli 3 obroka, petočlanoj 4 obroka, a „preostala“ dva se usmere na još jednu tročlanu porodicu“, objašnjava Jelena i dodaje:

„Kada se u jednom domaćinstvu sto postavi, zasigurno ne postoji razlika između formalnih i neformalnih korisnika, odnosno svi će jesti. Procenjuje se da u odnosu na formalni broj korisnika i obroka koji se pripreme, objektivni broj ljudi koji zadovolje svoju osnovnu potrebu, veći je za okvirno jednu trećinu, pa se i ovom donacijom posredno utiče na kvalitet života okvirno 10.000 ljudi.“

Spremni i za vanredne situacije

Osim toga, donacijom Coca-Cola sistema biće prošireni kapaciteti kuhinje za vanredne siguracije u sedištu Crvenog krsta Srbije u Beogradu. To u praksi znači da će ova institucija biti spremna i u mogućnosti da u vanrednoj situaciji za nekoliko sati spremi veliki broj kuvanih obroka i da se već istog dana distibuiraju stanovništvu u stanju potrebe na teritoriji cele Srbije, odnosno ma gde vandredna situacija nastala. Govoreći jezikom brojki: Crveni krst će u slučaju vanredne situacije u budućnosti moći da priprema 1.650 obroka dnevno za 550 korisnika.

„Prethodna iskustva su iskristalisala dobrobit nastojanja Crvenog krsta da se obezbedi ovakav kapacitet kako bi u situacijama u budućnosti, bio spreman da pravovremeno reaguje. Samo u prethodnih pet godina imali smo 2 velika izazova. Prvi su majske poplave 2014, kada je 54 sredina bilo poplavljeno i 20.120  ugroženih porodica (oko 57.740 lica) za koje je trebalo organizovati  ishranu. Drugi izazov sa kojim smo se susreli bila je migrantska kriza i izazov organizovanja ishrane za više od milion ljudi koji su u periodu od  juna 2015. do 31. decembra 2018. godine bili u tranzitu kroz našu zemlju i kojima je pružena interventna pomoć. Kada govorimo o prehrambenim artiklima, Crveni krst je distribuirao 3.231.271 sledovanja kuvanih i suvih obroka, supe, gotovih jela i čaja“, kaže Jelena Radojičić.

Kuhinjska oprema bi trebalo da bude opremljena, ugrađena i stavljena u funkciju u prvoj polovini marta. Mada svi priželjkujemo da bude što manje prilika i potreba da ona bude upotrebljena, dobro je da budu na raspolaganju ljudima koji imaju plemenitu misiju.

fotografije: Crveni krst Srbije