Žene su prepoznate kao lideri promena u sve više oblasti, a posebno u kreiranju cirkularne ekonomije, koja je jedan je od važnijih izazova današnjeg sveta. Osnaživanje žena i održivi razvoj vrlo su nam bitne teme, kojima je Coca-Cola kompanija već godinama posvećena, te smo sa zadovoljstvom prihvatili poziv da učestvujemo na AFA ženskom liderskom samitu u Beogradu.

Jelena Trninić, menadžerka za odnose sa javnošću i komunikacije u kompaniji Coca-Cola, pružila je podršku i podelila naše znanje, iskustvo i viziju posebno predstavljajući projekat Svet bez otpada.

Treći AFA Women’s Leadership Summit okupio je oko 400 učesnika i 70 govornika (uključujući žene iz Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske, ali i Indije, Urugvaja, Južnoafričke Republike i Belgije), predstavnika kompanija, organizacija, akademske zajednice, predstavnike vlade i diplomatskih predstavništava...

Čitav dan bio je posvećen načinama na koji korporacije i kompanije mogu doprineti stvaranju cirkularne ekonomije kao i diskusiji o pravcu u kom naše društvo i privreda treba da se kreću kako bi se srpska ekonomija transformisala iz linearne u cirkularnu.

„Sve ono što smo planirali ne možemo da uradimo sami. Zato stupamo u partnerstva sa potrošačima, lokalnim zajednicama i drugima iz naše industrije kako ambalaža ne bi završila tamo gde ne pripada“, istakla je Jelena Trninić.