Izveštaji koje objavljujemo o Ciljevima održivosti do 2020. podstiču nas na kontinuirani napredak.

Nastojimo da ostvarimo svoje ciljeve putem usklađenih napora kompanije Coca-Cola i njenih 250 partnerskih punionica u više od 200 zemalja i teritorija na kojima smo prisutni. Kako bismo pokrenuli promene u celom sistemu, a ne samo manja operativna poboljšanja, postavili smo ambiciozne ciljeve.

Iako nismo vlasnici većine kompanija koje čine naš sistem punionica, smatramo da treba da težimo uspehu većih razmera i da naše liderstvo treba da podigne standarde za naš sistem i celu industriju. Mi takođe imamo priliku da učimo od naših partnerskih punionica, od kojih mnoge imaju veoma napredne programe u oblasti održivosti.

Tabela data u nastavku pruža pregled naših Ciljeva održivosti do 2020. godine.

Preuzmite naše Ciljeve održivosti do 2020: Izveštaj o napretku (PDF)

Pogledajte naše Ciljeve održivosti do 2020. i ostvareni napredak:

 

TEMA

CILJ

REZULTAT

 

 

 

 

2014.

2015.

2016.

Poljoprivreda

Nabavljati ključne poljoprivredne sastojke na održiviji način

Razvijen Program za angažovanje dobavljača u 7 koraka i održano 14 radionica

Izrađen dokument sa smernicama za Program za angažovanje dobavljača; 100% kafe i čaja nabavljeno iz održivih izvora; idemo ka tome da ključne poljoprivredne sastojke nabavljamo na još održiviji način do 2020.

Nastavili smo da nabavljamo 100% kafe i čaja iz održivijih izvora; 51-75% limuna i repinog šećera smo nabavili iz održivijih izvora; 0-25% trščanog šećera, kukuruza i pomarandži nabavili smo iz održivijih izvora.

Zaštita klime

Smanjiti karbonski otisak gotovih napitaka za 25% (u odnosu na polazne podatke iz 2010).*

Poslovne jedinice su izradile nacrt ciljeva za smanjenje uticaja do 2020.

Procenjeno da je smanjena količina CO2 u gotovim napicima za 12% u 2015. godini

Procenjeno da je smanjena količina CO2 u gotovim napicima za 14% u 2016. godini

Doprinos zajednicama

Vratiti najmanje 1% operativnog prihoda (OP) kompanije na godišnjem nivou (%OP; ukupno $) 

1,3% (126 m dolara)

1,9% (117 m dolara)

1,2% (106 m dolara)

Ljudska prava na radnom mestu

Postići usklađenost za Vodećim principima za dobavljače od najmanje 98% među nezavisnim partnerskim punionicama sa franšizom, kao i 95% među našim dobavljačima.

Partnerske punionice: 88%

Direktni dobavljači: 90%

Partnerske punionice: 90%

Direktni dobavljači: 92%

Partnerske punionice: 89%

Direktni dobavljači: 90%

Ambalaža i reciklaža

Sarađivati sa našim partnerima kako bismo povratili i reciklirali 75%  od ukupnog broja boca i konzervi koji plasiramo na razvijena tražišta.

61%

59%

59,3%

Upravljanje vodnim resursima

Bezbedno vratiti zajednicama i prirodi količinu vode jednaku onoj koju koristimo u našim gotovim napicima i za njihovu prizvodnju. (procenat vode koja se koristi u našim gotovim napicima  (na osnovu godišnjeg obima prodaje) koja se vraća zajednici i prirodi; litri povraćene vode koja se koristi za naše gotove napitke).**

94% (153,6B)**

115% (190,9B)**

132,9% (221,2B)**

 

Poboljšati efikasno korišćenje vode u proizvodnim operacijama za 25% (poboljšanje u odnosu na 2010. u %; litri upotrebljene vode po litru proizvoda koji proizvodi Coca-Cola sistem)

10% (2,03)

12% (1,98)

13% (1,96)

Ekonomsko osnaživanje žena

Omogućiti ekonomsko osnaživanje 5 miliona žena u našem globalnom lancu vrednosti (ukupan broj u skladu sa definicijom kompanije Coca-Cola)

865.000

1.200.000

1.700.000

*Procentualni obračun napretka ka cilju koji se odnosi na gotove napitke urađen je primenom prihvaćenih i relevantnih naučnih i tehničkih metodologija koje se i dalje razvijaju. Radimo na tome da pojednostavimo sisteme prikupljanja podataka i merenja i planiramo da angažujemo treću stranu za eksternu verifikaciju podataka u budućnosti. Pored toga, proverićemo našu procenu iz 2015. kako bismo utvrdili njenu tačnost i uneli nove podatke ili neophodne korekcije u izveštaje koje objavljujemo.

**Učinak dobijen u proceni sa mnogim našim eksternim partnerima korišćenjem opšte prihvaćenih naučnih i tehničkih metoda koje su ocenjene od strane nezavisnih lica.

Saznajte više na  www.coca-colacompany.com/stories/2020-sustainability-goals

Pratite naš napredak na www.coca-colacompany.com/stories/2016-tracking-our-progress