Da li ste ikada igrali stoni fudbal tako što umesto da platite žeton donesete 5 praznih plastičnih flaša? A da li ste ikada sa prijateljima igrali Connect 4 na velikoj table gde umesto žetona različitih boja spajate horizontalno, vertikalno ili dijagonalno iste flaše i tako ih reciklirate, ali i pobeđujete?

Reciklaža i učenje o važnosti očuvanja prirode mogu da budu zabavni i u to mogu da se uvere svi koji su ovog leta u Budvi. U parku Stefan Mitrov Ljubiša smešten je Interaktivni centar, koji funkcioniše u sklopu ekološke inicijative Budva Zero Waste City, podržane od strane Coca-Cola fondacije. Uz brojne edukativne sadržaje (likovne i književne radionice, ekološki čas, specijalno osmišljene tematske pozorišne predstave “PET i prijatelji”) namenjene primarno najmlađima, Interaktivni centar na Slovenskoj obali nedavno je dobio i Solagro uređaje, koji reciklažu čine izuzetno zabavnom.

Postavljena je jedinstvena presa za reciklažu, koja u 30 sekundi objašnjava korisniku kako može da reciklira plastične flaše i za svaku reciklažu dobije poseban kod. Ovaj kod se u mobilnoj aplikaciji menja za bodove, uz koje korisnici dobijaju super nagrade koje je obezbedila kompanija Coca-Cola.

“Osnovni cilj čitavog projekta je edukativni i kreativni rad sa decom upoznavajući ih sa značajem zaštite životne sredine, razdvajanja otpada, reciklažom u Interaktivnom centru. Organizovali smo  ekološke  radionice koje imaju  zadatak da kroz različite oblike radioničarskog rada razvijaju ekološku svest za  očuvanje  i  unapređivanje  životne sredine”, objašnjava Magdalena Miljanić iz NVO Eko centar Budva i dodaje:

“Polazimo od toga da ekološko obrazovanje ima dvostruku  funkciju: da pripremi decu za svet u kome je zaštita, obnova i unapređenje životne sredine uslov opstanka i zdravog razvoja čoveka i da doprinese dopuni znanja novim informacijama o mogućnostima zaštite prirode i načinima našeg prilagođavanja nastalim promenama.”

Projekat Budva Zero Waste City nadogradnja je brojnih dosadašnjih aktivnosti Coca-Cola Sistema u Crnoj Gori, odnosno prošlogodišnje kampanje Uhvati čist talas u okviru koje se i ovog leta sakuplja plastika i limenke na plažnim barovima u Budvi.

Meštani Budve daju pun doprinos inicijativi za grad bez topada kroz razdvajanje plastične ambalaže, limenki, kartona, papira na jednu od 30 lokacija u gradu gde su postavljene žute žičane korpe koje su projektom donirane lokalnoj zajednici u cilju jačanja komunalnih tehničkih kapaciteta.

“Grad u kome živimo i koji volimo, želimo da ga upoznaju ovakak kakav je - lep, bogat, gostoljubiv, inspirativan kako generacije koje dolaze tako i svi oni koji nas posete kao destinaciju za odmor ili jednodnevni izlet. Osnovna privredna delatnost Budve je turizam čija se ponuda bazira na prirodnim, kulturnim i istorijskim vrednostima pa samim tim i neophodnosti očuvanja istih, a  rešenja projekta Budva Zero Waste City  imaju za cilj da smanje negativne uticaje na životnu sredinu i količinu CO2, informisanje, promociju i edukaciju odvojenog prikupljanja otpada, koji će smanjiti upotrebu plastike, vode i energije”, zaključuje Magdalena.

Sve aktivnosti pratite na Facebook stranici Budva Zero Waste City.