Tokom šest meseci realizacije ekološke incijative "Budva Zero Waste City" sakupljeno je oko 550 hiljada komada plastične ambalaže, koja će biti poslata na reciklažu. Kroz inicijativu koju je realizovala NVO Eko Centar Budva uz podršku Coca-Cola sistema i Coca-Cola fondacije, Budvani i brojni turisti su pokazali da se problem otpada može rešiti udruženim snagama, te da promene u odnosu prema otpadu kreću od svakog pojedinca.

"Više od pola miliona sakupljenih komada plastične ambalaže, uz značajnu količinu aluminijumske ambalaže, koja će biti reciklirana, znači da ćemo imati manje ambalažnog otpada na deponijama, manje plastike u našem moru, kao i da smo ispunili cilj – veći stepen reciklaže", kazala je predstavnica NVO Eko Centar Budva Andrea Bušković.

Uz zahvalnost građanima koji su pristali da menjaju svoje navike i počeli da rade primarnu selekciju plastike, Bušković je zahvalila i partnerima na projektu Opštini Budva, preduzeću Komunalno Budva, JP Morsko dobro i Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

"U ekološkom Interaktivnom centru smo celo leto sprovodili edukacije, kako najmlađih, tako i odraslih, a veliki broj posetilaca je donosio plastični otpad za reciklažu. Uz mnoštvo kvalitetnih programa kojima smo prikazali da ekologija i reciklaža mogu da budu i veoma zabavne i korisne, verujem da sada, na zatvaranju, možemo reći da je naš Interaktivni centar bio glavna ekološka stanica Budve“, navela je Bušković, dodajući da je Interaktivni centar od juna do kraja septembra posetilo skoro 8.000 ljudi.

Predsednik Opštine Budva Marko Carević poručio je da je projekat Budva Zero Waste City odličan  primer kako nevladin sektor može da pomogne lokalnoj samoupravi u podizanju svesti o ekologiji.

"Moramo menjati navike, ponašanje i svest. Uvoditi postepeno reciklažu, prestati da pravimo nelegalne deponije i izbaciti jednokratnu plastiku. Budva, kao turistička destinacija u tome mora biti predvodnik i primer", izjavio je Carević.

Direktor JP Morsko dobro Predrag Jelušić rekao je da su rezultati Budva Zero Waste City inicijative zaista progresivni i pokazuju da ovakve akcije menjaju svest kako lokalnog stanovištva tako i turista.

"Uveren sam da ovakve rezultate možemo da ostvarimo i u drugim opštinama, a u tome ćete uvek imati podršku Morskog dobra jer nam, između ostalog, pomažete da podignemo i kvalitet resursa kojim mi upravljamo. Otpad jeste problem i siguran sam da će ova inicijativa zaživeti i u 2020. godini", rekao je Jelušić.

Kroz Budva Zero Waste City inicijativu Opštini Budva donirane su tri pametne i ekološki prilagođene klupe,  kao i 30 kanti za odlaganje plastike. Takođe, volonteri su posetili više od 7.000 domaćinstava u celom gradu i edukovali građane kako mogu da sakupljaju otpad i pravilno ga odlažu.

Poseban deo projekta bila je i kampanja „Uhvati čist talas“, koja je ove godine realizovana drugi put, na 28 plaža Budvanske rivijere, gde se sakupljao plastični i aluminijumski otpad.

Ove ekološke inicijative deo su globalne inicijative „Svet bez otpada“, koju je pokrenula kompanija Coca-Cola, sa ciljem da do 2030. godine pomogne skupljanje i recikliranje svih količina flaša i limenki koje proda na tržištu.

"Zaštite životne sredine za nas nije trošak. Ulažemo u budućnost jer znamo koliko je važno da postepeno rešavamo pitanje otpada i to pre svega u lokalnim zajednicima, poput Budve", rekla je menadžerka za javne i regulatorne poslove u kompaniji Coca-Cola HBC Crna Gora Andrea Radonjić.

Podršku Budva Zero Waste City inicijativi dala je i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, čiji je zamjenik šefa političkog i ekonomskog odeljenja Kyle Hatcher prisustvovao događaju.

Na inicijativu JP Morsko dobro Interaktivni centar sledeće godine nastaviće misiju edukacije o ekologiji i reciklaži u Ulcinju.