Globalna inicijativa Coca-Cole 5by20 ima za cilj da omogući ekonomsko osnaživanje pet miliona žena kroz lanac vrednosti kompanije do 2020. godine. Ovaj program je u saradnji sa ključnim partnerima detektovao prepreke koje sprečavaju žene na putu ka uspehu i ponudio efikasno rešenje.

Ponosno možemo da kažemo da smo do kraja 2017. organizovali različite obuke poslovnih veština, mreže podrške i mentorstva kroz koje je u 75 država prošlo ukupno 2,4 miliona žena, ali tu nećemo stati.

Širom sveta, naš pionirski program 5by20 unapređuje ekonomsko osnaživanje žena kroz inicijative lokalne zajednice.

Jedan od najboljih primera kako 5by20 može da postigne svoj ambiciozni cilj dolazi iz Poljske, gde je "Success is Me" pomogao skoro 10.000 žena da nađu posao ili započnu sopstveni biznis.

Pokrenut 2016. godine, ovo je sada najveći nacionalni besplatan program žena za žene, koju je Coca-Cola osnovala u partnerstvu sa Fondacijom Success Written With Lipstick. Osnažuje ekonomski neaktivne žene, pružajući im veštine, obuku i samopouzdanje kako bi ostvarile finansijsku nezavisnost.

Reakcija na hitnu potrebu

Dakle, šta čini rezultate ovog programa tako važnim? Kada više od milion zaposlenih ljudi napusti Poljsku od 2010. godine, a gotovo 40% žena iz Poljske ne radi, država hitno treba da aktivira moć žena kako bi održala rast svoje ekonomije.

Prema rečima Gabriele Bar, menadžerke za odnose sa javnošću i komunikacije u Coca-Coli Poljska, bila je to zapanjujuća statistika koja je inspirisala našu kompaniju da deluje.

"Ako možemo da oslobodimo moći ovih žena, možemo značajno da podignemo našu ekonomiju", kaže ona.

U prvom izdanju, više od 1.300 žena prisustvovalo je lokalnim okupljanjima, konferencijama i radionicama u devet gradova širom zemlje, dok je dodatnih 4.000 žena učestvovalo na internetu. Od prezentacije treninga i pisanja biografija, tehnike snimanja i pisanja biznis planova, "Success is Me" je namenjen ženama svih nivoa obrazovanja i iskustva. Prošlog leta, drugo izdanje je dodalo više kurseva i dostupnosti na internetu.

Značaj programa je privukao podršku predstavništva Evropske komisije u Poljskoj. Ovo je visokokvalitetni pečat odobravanja i kredibiliteta, koji pomažu "Success is Me" da dobije dalju javnu i političku podršku.

Šta je sledeće?

Dok nastavlja da osnažuje još više žena, "Success is Me" će proširiti svoj domet krajem godine kako bi pomogao mladim ljudima da pronađu posao.

"Ovaj program otkriva potencijal žena u Poljskoj i odražava i šire ciljeve vizije kompanije kroz 5by20. Ekonomsko osnaživanje žena, širom sveta, je nagrada za koju svi treba da nastavimo da radimo", kaže Gabriela.