Širom sveta zajedno sa partnerima naporno radimo kako bismo zaštitili vodne resurse i unapredili održivo korišćenje vode. U Mediteranskom regionu, koji kao posledicu klimatskih promena ima umanjenje plodnosti zemlje, dezertifikaciji i proređivanje izvora vode, preduzeli smo akciju 2008. godine osnivanjem Programa nekonvencionalnih vodnih resursa zajedno sa Globalnim partnerstvom za vodu Mediteran (GWP-Med). Ovo je pomoglo da zajedno izgradimo sigurnija budućnost za vodu za više od 300.000 ljudi u Grčkoj, Kipru, Malti i Italiji.

Obeležavajući Svetski dan vode i 10. godišnjicu inspirativnog partnerstva, razgovaramo sa Konstantinom Toli, višom programskom službenicom GWP-Med.

Šta smatrate za najveća dostignuća GWP-Med tokom poslednjih 10 godina?

"Privilegija je što smo identifikovali i demonstrirali rešenja u više od 100 projekata širom Mediterana. Ovi su pokazatelji da mogu da se nekonvencionalni vodni resursi integrišu u svakodnevni život ljudi. To je ogromno dostignuće. Kao uticaj pomanjkanja vode i klimatske promene eskaliraju, osećamo se odgovornim za širenje poruke kako da štedimo vodu. Voda je život i tokom proteklih 10 godina smo bili u stanju da demonstriramo kako da sakupljamo, ponovo koristimo i čuvamo vodu za više od 300.000 ljudi. Za GWP-Med ovo je najveće dostignuće Programa nekonvencionalnih vodnih resursa. Posvećeni smo nastavku rada na našoj viziji bezbednog sveta."

Zašto je bilo važno raditi sa partnerom kao što je Coca-Cola i šta su dodali vaše napore?

"Globalno partnerstvo za vodu je mreža partnera: vladine institucije, agencije Ujedinjenih nacija, razvojne banke, profesionalna udruženja, istraživačke institucije, nevladine organizacije i privatni sektor. Na Mediteranu, imamo zadovoljstvo da nam partner bude Coca-Cola, globalni korportativni lider sa izraženo odgovornim upravljanjem vodnim resursima, koji dosledno praktikuje strategiju održivosti. Prihvatanje podrške Coca-Cole za realizaciju projekata i akcije koje doprinose lokalnoj sigurnosti vode, dokazuje posvećenost kompanije da izađu van svojih okvira delovanja, jer pomaže u podršci lokalnim zajednicama u postizanju održivosti. Svetu je potrebno više međunarodnih konglomerata koji će pratiti primer Coca-Cole."

Može li vaš rad da značajno umanji oskudicu vode ili ste više okrenuti edukaciji, podizanju svesti i menjanju navika ljudi?

"U zaštiti voda svaka kap se računa. Zato su lokalni projekti od suštinskog značaja. Ali kako bismo postigli značajne promene u globalnoj sigurnosti vode, takve akcije moraju da budu replicirane i skalirane od strane svake zemlja. Znamo da je svaki demonstracioni projekat učinio razliku na lokalnom nivou. Kroz naš holistički pristup, radi zajedno sa obrazovanjem i podizanjem svesti doprinose stvaranju odgovorne kulture prema vodi. Podizanje svesti o praksi održivosti je prvi korak u promeni odnosa ljudi, zajednica i zemalja.

Koje zemlje se i dalje suočavaju sa najvećim izazovima u vezi sa vodom, a koje su osetile najviše poboljšanja?

"Mediteran je jedna od najsurovih regija na svetu. U Evropi su Kipar i Malta zemlje sa najsiromašnijim vodama, dok se države Bliskog istoka i Severne Afrike suočavaju sa još većim izazovima. Kipar je pre 30 godina primenio strategiju za tražnje vode. Oni su takođe bili među pionirima ponovne upotrebe otpadnih voda, demonstrirajući potencijal nekonvencionalnih vodnih resursa. Malta je uložila u poboljšanje upravljanja vodama, minimiziranje gubitaka, poboljšanje desalinizacije i promenu ponašanja ljudi prema potrošnji vode. Nedavno pokrenut Centar za informisanje o zaštiti vode je dobar dokaz moći angažovanja ljudi da doprinesu održivom korišćenju vodnih resursa."

Coca-Cola je bila jedna od prvih velikih međunarodnih kompanija koja je postala "vodno neutralna". Koliko je važno njihovo postignuće u tom pogledu?

"S obzirom na to da su proizvodi Coca-Cole na bazi vode, to je izuzetan i primer koji bi trebalo da slede kompanije i organizacije. Ako bi svaka kompanija sa liste Fortune 500, kao i kompanije manjeg obima, preuzela odgovornost za svoj ekološki otisak i usvojila mere za nadoknađivanje negativnog uticaja, svet bi bio bolje mesto za sve. Naravno, nikada nije kasno za druge da se pridruže naporima za održivu i bezbednu budućnost."

Danas kada obeležavamo Svetski dan voda, koju poruku biste poslali o važnosti i hitnosti nastavka rada kao što je vaš, širom sveta?

"Moramo da nastavimo da ulažemo u rešenja, angažujući zainteresovane strane putem participativnog pristupa i podstičući kulturu odgovornog korišćenja vode. Replikacija i skaliranje rešenja će poboljšati upravljanje vodama i stvarati potencijal za zapošljavanje u sektorima koji zavise od vode."

SAZNAJTE JOŠ O OVOJ TEMI: