Plastika ima mnogobrojne prednosti: ima malu težinu, lako se koristi u pokretu, koristi manje materijala nego staklo i teško se lomi. Jedna od najvećih prednosti plastike je to što  dokle god se odlaže odgovorno, može da se reciklira i pretvara ponovo u nove boce bezbroj puta.