Taj problem shvatamo veoma ozbiljno. Zajedno sa ostalim kompanijama iz industrije smo bili među inicijatorima za osnivanje Udruženja za upravljanje ambalažnim otpadom (SEKOPAK). Udruženje ima za cilj da ostvari saradnju sa državnom administracijom kako bi se došlo do praktičnih rešenja u vezi sa upravljanjem ambalažnim otpadom.