Evropska agencija za upravljanje i zaštitu voda za kvalitet i ekološke standarde dodelila je kompaniji Coca-Cola zlatni EWS sertifikat (European Water Stewardship). Mi smo jedina kompanija u Srbiji koja je sertifikat dobila dva puta - Rosa voda je dobitnik zlatnog EWS sertifikata, kao i punionica Coca-Cola HBC Srbija. To dokazuje da poslujemo u skladu sa najvišim standardima kako bismo zaštitili prirodu i njene resurse.