Čista, dostupna voda je ključna za zdravlje cele zajednice i mi smo posvećeni tome da se brinemo i vodimo računa o jednom tako važnom resursu. 

Kompanija Coca-Cola postala je prva sa liste najuspešnijih kompanija, prema godišnjoj listi biznis magazina Fortune 500, koja je zajednicama i prirodi nadoknadila svu vodu koju koristi – sa oko 337,7 milijardi nadoknađenih litara u 2015. godini. Kroz 248 partnerskih projekata vezanih za vodu sa oko 2.000 zajednica u 71 zemlji, Coca-Cola sistem je nadoknadio oko 115 odsto vode koju je upotrebio za svoje proizvode na osnovu obima prodaje u 2015. godini, što je ukupno 191,9 milijardi litara vode vraćenih prirodi i zajednicama kroz ove projekte.

Coca-Cola sistem u Srbiji doprineo je ovom cilju zahvaljujući projektu obnove vlažnih staništa u Gornjem Podunavlju, koji se sprovodi u saradnji sa Svetskim fondom za prirodu (WWF). 

Takođe, potrošnja vode u Srbiji smanjena je za 50 odsto po litru proizvoda u periodu od 2007. do 2015. godine.