1. Koliko napitaka dnevno proda kompanija Coca-Cola?

  2. Imam firmu i interesuje me prodaja Coca-Cola napitaka. Kome treba da se obratim?

  3. U koliko zemalja se Coca-Cola prodaje?

  4. Ko je vlasnik kompanije Coca-Cola?

  5. Šta kompanija Coca-Cola preduzima u vezi sa problemom gojaznosti?

  6. Istraživanja pokazuju da je, zbog povećanog unosa šećera, gojaznost rastući trend kod dece u Srbiji. Limenka Coca-Cola napitka sadrži 40 grama šećera i tinejdžeri je često konzumiraju. Zar vas taj podatak ne obavezuje da se ponašate odgovornije prilikom reklamiranja proizvoda toj populaciji?

  7. Da li kompanija Coca-Cola sprovodi istraživanja?

  8. Zašto kompanija Coca-Cola finansira istraživanja?

  9. Kakva je politika kompanije Coca-Cola u vezi sa ponudom napitaka školama u Srbiji?

  10. Zašto u ponudi za srpsko tržište nemate Coca-Cola napitak sa stevijom?