Hiljade ljudi. Kompanija Coca-Cola je javna kompanija čijim akcijama se trguje na njujorškoj berzi – što znači da su naši „vlasnici“ hiljade akcionara i investitora širom sveta.

Da li ste znali? Prve akcije kompanije Coca-Cola bile su izdate 1919. godine, a prvobitni berzanski simbol za kompaniju Coca-Cola bio je CCO. Simbol KO počeo je da se koristi umesto CCO 1923. godine.