Smatramo da učionice nisu mesto za reklamiranje. Želimo da olakšamo školama i roditeljima da postignu svoje ciljeve. Naša odgovorna marketinška politika koje se pridržavamo jeste da ne reklamiramo proizvode deci mlađoj od 12 godina.