Smatramo da klimatske promene predstavljaju ogroman globalni izazov koji zahteva zajedničko delovanje javnog, korporativnog i civilnog sektora, a i mi, kao kompanija, imamo ulogu u tome. 

Naš cilj jeste da budemo lideri u industriji napitaka kada je reč o štednji energije i zaštiti klime. Preduzeli smo već brojne korake u tom smeru - unapređujemo efikasno korišćenje energije i smanjujemo emisiju ugljen-dioksida u svim našim objektima, rashladnim uređajima i transportnim sredstvima. Fabrika Vlasinka je, na primer, 100 odsto ekološka fabrika, koja ni na koji način ne utiče na prirodno okruženje.